Położona jest w północno - wschodniej części powiatu braniewskiego a od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim.
Jest to obszar typowo rolniczy o powierzchni 19 796 ha.

Przez teren gminy przebiega dalekobieżny szlak pieszy "Napoleona" nawiązujący do obecności Cesarza na tych ziemiach. Szlak bierze początek w Braniewie i kończy się w  Górowie Ił.

Nad jeziorem w Głębocku (powierzchnia 100ha)
możliwość odpoczynku we własnym namiocie, przyczepie campingowej, na miejscu sklep spożywczy
W sierpniu, nad jeziorem,  impreza "Spotkania Pograniczne" organizowana corocznie przez Związek Ukraińców w Polsce


Zabytki

Położona jest w północno - wschodniej części powiatu braniewskiego a od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim.
Jest to obszar typowo rolniczy o powierzchni 19 796 ha.

Przez teren gminy przebiega dalekobieżny szlak pieszy "Napoleona" nawiązujący do obecności Cesarza na tych ziemiach. Szlak bierze początek w Braniewie i kończy się w  Górowie Ił.

Nad jeziorem w Głębocku (powierzchnia 100ha)
możliwość odpoczynku we własnym namiocie, przyczepie campingowej, na miejscu sklep spożywczy
W sierpniu, nad jeziorem,  impreza "Spotkania Pograniczne" organizowana corocznie przez Związek Ukraińców w Polsce


Zabytki

Dębowiec

Dębowiec

  • kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, murowany, gotycki przebudowany w XVIII w. wewnątrz barokowy ołtarz i ambona; to jedyny architektoniczny przykład poewangelickiej świątyni w dawnym okręgu Heligenbeil (Święta Siekierka). Jego początki sięgają XV w. Pierwotnie istniała na tym miejscu kaplica krzyżacka a potem kościół. Przez niemal 150 lat była to świątynia katolicka. Od czasów reformacji przez blisko 350 lat świątynia należała do ewangelików. W 1946 r. kościół wrócił w posiadanie katolików.  Budynek ma charakter eklektyczny - każda epoka począwszy od XV w. pozostawiła swój ślad
  • Zabytkowy cmentarz przykościelny oraz plebania, obecnie dom mieszkalny

Piele

 Piele

  • zespół pałacowy:
  • pałac z poł. XVIII w.
  • park z XVIII - XIX w.
  • grota romantyczna w parku z 1 poł. XIX,
  • budynek gospodarczy z XIX/XX w.

Wilknity

 Wilknity

  • zabytkowy park dworski

Zagaje

Zagaje

  • dawny Pałac z XIX w. Obecnie szkoła podstawowa,
  • park w Zagajach z XIX w.

Źródło:

mapa