Pieniężno położone jest na obszarze Wzniesień Górowskich, nad rzeką Wałszą, 70 km od Olsztyna.

Gmina Pieniężno
zajmuje powierzchnię 241 km kw.
Przeważający obszar gminy stanowią uprawy rolne i gospodarka leśna.W obszarze gminy znajduje się bardzo atrakcyjny krajobrazowo rezerwat przyrody "Dolina Rzeki Wałszy" (wcięty na głębokość 60 m malowniczym wąwozem). W Domu Misyjnym p.w. św. Wojciecha, w odległości 2 km od centrum miasta, w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów, mieści się jedyne w swoim rodzaju Muzeum Misyjno-Etnograficzne. Seminarium jest organizatorem cyklicznie odbywającego się Festiwalu Pieśni Misyjnej i Zaangażowanej.

 

Zabytki

Pieniężno położone jest na obszarze Wzniesień Górowskich, nad rzeką Wałszą, 70 km od Olsztyna.

Gmina Pieniężno
zajmuje powierzchnię 241 km kw.
Przeważający obszar gminy stanowią uprawy rolne i gospodarka leśna.W obszarze gminy znajduje się bardzo atrakcyjny krajobrazowo rezerwat przyrody "Dolina Rzeki Wałszy" (wcięty na głębokość 60 m malowniczym wąwozem). W Domu Misyjnym p.w. św. Wojciecha, w odległości 2 km od centrum miasta, w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów, mieści się jedyne w swoim rodzaju Muzeum Misyjno-Etnograficzne. Seminarium jest organizatorem cyklicznie odbywającego się Festiwalu Pieśni Misyjnej i Zaangażowanej.

 

Zabytki

Pieniężno

Pieniężno

 • założenie urbanistyczne Starego Miasta
 • Kościół Parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, XIV w., 1895
 • Kościół Szpitalny pw. Świętych Jakuba i Rocha, XVI, 1 poł. XVII
 • wieża po kościele ewangelickim, 1844-1851,
 • zamek kapituły, XIV - XIX,
 • pozostałości obwarowań miejskich, XIV,
 • ratusz, Rynek 3, XIV - XVIII, (dec. ruina)
 • plebania, dziś dom mieszkalny, ul. Rynek 2,
 • młyn, później magazyn, ob. nieużytkowany, ul. Dworcowa 17, 1928

Kierpajny Wielkie

 

Kierpajny Wielkie

 • zespół dworski z XVIII - XIX w.: dwór, park, wozownia, spichrz

Lechowo

 

Lechowo

 • Kościół Filialny pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Walentego z XIV - XX w.

Łajsy

 

Łajsy

 • Kościół Filialny pw. Św. Mikołaja, XIV - XIX w.
 • cmentarz przykościelny

Piotrowiec

 

Piotrowiec

 • Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela z XIV w.,
 • cmentarz przykościelny,

Pluty

Pluty

 • Kościół pw. Św. Wawrzyńca z XIV w.,
 • cmentarz przykościelny,

Radziejewo

 

Radziejewo

 • Kościół Parafialny pw. Św. Antoniego Opata z XIV w.,
 • Ratusz Miejski z XIV w. w Pieniężnie

Muzea

 

Muzea

Skansen Maszyn Rolniczych "Uchronić od zapomnienia"
Łajsy, tel. 055 243 61 10

Żródło:

Mapa