dzieje miasta

 

Bł. Regina Protmann (1552-1613)

założycielka działającego po dziś dzień Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy - uznanego przez Stolicę Apostolską za jedno z pierwszych żeńskich zgromadzeń zakonnych o charakterze kontemplacyjno-czynnym.

Była rodowitą braniewianką, córką bogatego kupca braniewskiego, wnuczką burmistrza. Mieszkała w patrycjuszowskiej dzielnicy miasta, w pobliżu ratusza. W tym mieście przeżyła 61 lat swojego życia. Tu odczytała swoje powołanie, porzuciła dostatnie życie by w dobie różnych epidemii i szerzącego się protestantyzmu wyjść do najbardziej potrzebujących, aby pełnić dzieła miłosierdzia i posługi w edukacji wśród ubogiej, zwłaszcza żeńskiej młodzieży. Tu założyła prekursorskie zgromadzenie zakonne, które poświęciła opiece św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy - patronce kościoła parafialnego. Przez mieszkańców nazywana była "matką ubogich". Zmarła w Braniewie w opinii świętości i tu też została pochowana.

Z Braniewa siostry katarzynki poszły do innych krajów i na inne kontynenty, wszędzie niosąc ze sobą ducha swojej Założycielki.

W rodzinnym mieście Reginy znajduje się Klasztor „Regina Coeli” - siedziba Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, miejsce formacji wspólnot postulatu i nowicjatu.

380 lat po swojej śmierci - 13 czerwca 1999 r. w Warszawie - Regina Protmann została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II.

W dniu 9 czerwca 2002 r. ogłoszono bł. Reginę Protmann Patronką Miasta Braniewa. Wtedy również jedna z ulic miasta, dotychczasowa ul. Basztowa, otrzymała Jej imię.

Więcej o patronce Braniewa po poniższym linkiem:

Regina Protmann - "Jak Bóg chce"