Frombork jest niewielkim miasteczkiem turystycznym, o dużych walorach przyrodniczo - krajoznawczych, położonym na kilku wzgórzach u brzegu Zalewu Wiślanego. Zostało założone w XII wieku przez biskupa Henryka I Fleminga. Obecnie samo miasto liczy ok 2700 mieszkańców, a wraz z gminą ok 4010.

We Fromborku znajduje się kompleks unikalnych w skali światowej zabytków na wzgórzu katedralnym oraz w obrębie miasta. Działał w nim wybitny astronom, lekarz i doktor prawa - Mikołaj Kopernik. Tu dokonał on swojego wielkiego odkrycia - "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię". We fromborskiej gotyckiej bazylice archikatedralnej znajduje się miejsce jego pochówku

W sezonie letnim od 15 maja do 15 września odbywa się z Fromborka żegluga statków i wodolotów turystycznych wycieczkowo po Zalewie Wiślanym i do Krynicy Morskiej.

We Fromborku znajduje się również otwarty basen (50x25 m2) oraz kompleks sportowy z kortami do tenisa.

Kultura:

 • Festiwal Organowy,
 • Smyczkowe Warsztaty Muzyczne,
 • Przegląd Piosenki Żeglarskiej.

Zabytki

Frombork jest niewielkim miasteczkiem turystycznym, o dużych walorach przyrodniczo - krajoznawczych, położonym na kilku wzgórzach u brzegu Zalewu Wiślanego. Zostało założone w XII wieku przez biskupa Henryka I Fleminga. Obecnie samo miasto liczy ok 2700 mieszkańców, a wraz z gminą ok 4010.

We Fromborku znajduje się kompleks unikalnych w skali światowej zabytków na wzgórzu katedralnym oraz w obrębie miasta. Działał w nim wybitny astronom, lekarz i doktor prawa - Mikołaj Kopernik. Tu dokonał on swojego wielkiego odkrycia - "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię". We fromborskiej gotyckiej bazylice archikatedralnej znajduje się miejsce jego pochówku

W sezonie letnim od 15 maja do 15 września odbywa się z Fromborka żegluga statków i wodolotów turystycznych wycieczkowo po Zalewie Wiślanym i do Krynicy Morskiej.

We Fromborku znajduje się również otwarty basen (50x25 m2) oraz kompleks sportowy z kortami do tenisa.

Kultura:

 • Festiwal Organowy,
 • Smyczkowe Warsztaty Muzyczne,
 • Przegląd Piosenki Żeglarskiej.

Zabytki

Frombork

 

Frombork

Na Wzgórzu Katedralnym:

 • Katedra z XIV wieku, p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja
 • Pałac Biskupi - obecnie się Muzeum Mikołaja Kopernika
 • kustodia,kuria NMP, kapitularz, nowy wikariat
 • Wieża Radziejowskiego (XVII w.) - z tarasem widokowym i ze znajdującymi się w jej wnętrzu Planetarium
 • Wieża Mikołaja Kopernika - gabinet wielkiego uczonego
 • mury obronne z basztami i bramami

W obrębie miasta:

 • Wieża Wodna z XV wieku
 • Kościół św. Mikołaja z XIV wieku, wraz z dzwonnica i ogrodzeniem, ul. Mickiewicza 11
 • Muzeum Mikołaja Kopernika, tel. 055 243 72 18, strona http://www.frombork.art.pl/Pol01.htm
 • kościół ewangelicki, ul. Elbląska
 • zespół szpitala Świętego Ducha XIV - XX, ul. Stara 6-10,
 • kanonia p.w. św. Ignacego z XVIII w., ul. Katedralna 11,
 • kanonia p.w. św. Stanisława z XVII w., ul. Krasickiego 2,
 • kanonia p.w. św. Michała z XVII i XIX, w. ul. Krasickiego 3,
 • kanonia p.w. św. Piotra z XVII i XVIII w., ul. Krasickiego 4,
 • kanonia p.w. św. Pawła z XVIII w., ul. Krasickiego 8,
 • baszta Żeglarska z XV w., ul. Basztowa - Rybacka,
 • kanał wodny z XV w.
 • cmentarz kanoników z zachowanymi nagrobkami, rzeźbą "Ukrzyżowanie", ogrodzeniem i zielenią, ul. Sanatoryjna

Narusa

 

Narusa

 • most drogowy na rz. Narusa, murowany, po 1880r.

Wierzno Wielkie

 

Wierzno Wielkie

 • kościół filialny p.w. Wszystkich Świętych z XIV, XVI - XIX w.
 • cmentarz przykościelny
 • Kolekcja Zabytków Ruchomych Józefa Kuciaka, nr rejestru zabytków: B-257,  wcześniejsze uzgodnienie terminu z właścicielem tel. kom. 697 378 852.

Żródło:

Mapa